CURS LOPD SALUT

Sabria com emmagatzemar correctament les històries clíniques dels seus pacients?

Podria una altra persona que no fos el pacient, recollir els resultats d’una prova?

En el cas d’un menor, podria sense el consentiment del seu representant, demanar informes mèdics?

Les dades que es manegen en el sector de la salut són extremadament confidencials, nosaltres li ensenyarem com complir amb les mesures legals i poder així salvaguardar la informació.

Tenim cursos de Protecció de Dades LOPD adaptats al sector de la Salut en el qual s’inclouen clíniques, hospitals, laboratoris, centres de salut, residències de gent gran, etc.

Totes les organitzacions i empreses relacionades amb la salut tracten amb dades de caràcter personal de nivell alt, és a dir, dades personals que estan especialment protegides per la Llei de Protecció de Dades. Aquestes empreses han de complir amb uns requisits molt més estrictes que empreses que no treballen amb aquest tipus de dades.

La LOPD és una llei orgànica espanyola amb la finalitat de protegir i garantir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques en relació a les seves dades personals incloent els seus drets a l’honor i a l’intimitat, així com a la seva privacitat familiar i personal.

L’objectiu d’aquest curs és aprendre els procediments, obligacions i drets als quals ens veiem sotmesos per la llei pel que fa al tractament de dades i fitxers de caràcter personal, independentment del format i suport que utilitzem, garantint el compliment de la llei i protegint els drets de les persones sobre ells així com el compliment de les obligacions d’aquelles persones i organitzacions que els tracten.

En matèria de protecció de dades, el tractament de les dades de caràcter personal en l’àmbit sanitari i la seva regulació per part de la LOPD constitueixen un factor molt important en referència a l’aplicació de la llei de Protecció de Dades.

Tractarem temes com l’aplicació de la LOPD en el Sector Sanitari, la implantació d’aquest reglament en el Sector de la Salut així com la protecció i tractament d’aquestes dades davant de la contínua aparició de noves tecnologies.

També obtindràs informació de les elevades sancions a les que pots enfrontar-te per l’incompliment d’aquesta Llei.

Contacti amb nosaltres i l’informarem!

 

El curs de formació de Salut i LOPD que no et pots perdre!