CURSOS

CENTRES D’ENSENYAMENT

¿Cal destruir els exàmens dels alumnes?

Puc publicar fotos d’alumnes en el nostre lloc web?

CURS MESURES INFORMÀTIQUES

Cada quan necessitem canviar les contrasenyes?

Quina informació ha de contenir la còpia de seguretat?

CENTRES MENORS D’EDAT

Coneix els riscos “reals” que corren nostre menors en el món d’Internet?

Sap que les xarxes socials poden utilitzar les seves fotografies per a la publicitat??

CURS PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Llei 10/2010 – Reial Decret 304/2014

Li vam explicar la normativa vigent i les obligacions a complir.

CURS LOPD SALUT

Sabria com emmagatzemar correctament les històries clíniques dels seus pacients?

Podria una altra persona que no fos el pacient, recollir els resultats d’una prova?

CURS DE VIDEOVIGILANCIA LOPD

Es poden gravar imatges o so a la via publica?

Es poden posar càmeres en centres de treball?