Pla de Prevenció de Delictes Penals. Programa COMPLIANCE.

COMPLIANCE - Prevención delitos penales

¿Quins serveis oferim?

  1. El nostre departament jurídic especialitzat en Plans de Prevenció de Delictes Penals (programes de Compliance Penal), realitzarà una sèrie d’exhaustives auditories a la seva entitat de tal manera que pugui recopilar tota la informació necessària per elaborar un programa Pla de Prevenció de Delictes Penals adequat a les característiques i idiosincràsia de la seva empresa o negoci.
  2. La implementació d’un programa Compliance en la seva entitat inclourà com un dels punts principals un llistat personalitzat de mesures preventives de delictes penals basat en un conscienciós anàlisi del mapa de riscos de la seva empresa i l’entorn on desenvolupa el seu objecte de negoci.
  3. Es realitzaran una sèrie de cursos de formació en matèria Prevenció de Delictes Penals per a empleats, representants legals i administradors de la persona jurídica i altres subjectes externs vinculats a l’entitat. La finalitat és que cada membre de l’empresa conegui i assumeixi els valors i principis bàsics de compliment normatiu i ètica corporativa, així com les conseqüències que l’empresa incorri en responsabilitat penal. A més, ens permet comunicar les pautes i mesures que s’han d’adoptar en cada àrea de risc de l’entitat, transmetent instruccions o pràctiques que persegueixin evitar la comissió de delictes penals la responsabilitat de les quals pogués recaure en l’empresa.
  4. S’ajudarà a la designació d’un Compliance Officer per a l’empresa, i se li impartirà la formació corresponent. Han de conèixer de forma exhaustiva la normativa ètica de l’entitat, així com els mecanismes de vigilància i control establerts en la prevenció de delictes per dur a terme la supervisió del funcionament i compliment del Model de Prevenció de Delictes Penals de manera adequada.
  5. Es durà a terme un seguiment i una actualització continuada del Pla de Prevenció de Delictes Penals (programa compliance), ja que aquest ha d’estar adaptat en tot moment a la realitat canviant de l’empresa per així fer front a potencials problemes.

Llei Orgànica 1/2015 del 30 de març: la nova reforma del Codi Penal

La Llei Orgànica 1/2015, del 30 de març, suposa la reforma del Codi Penal respecte de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels seus administradors de fet o de dret, així com la possibilitat d’aplicar-se una exempció si s’adopten i s’executen models de vigilància i control per a la prevenció de delictes Penals (Compliance Penal).

Aquesta reforma porta a terme una millora de la regulació amb la finalitat de delimitar adequadament el contingut del “degut control”, el trencament del qual permet fonamentar la responsabilitat penal de la persona jurídica.

A més el legislador dona més detall de la composició d’aquests models de vigilància i control (programes compliance) posant al servei de l’entitat veritables instruments mitjançant els quals es salvaguardi el futur de l’empresa.

¿Per a què?

“Pots evitar la responsabilitat penal implantant un Pla de Prevenció de Delictes Penals (programa Compliance) a la teva empresa”

La implantació d’un Programa Compliance en una entitat no només serveix com a tallafocs a conductes susceptibles de delicte, si no que a més des d’un punt de vista de salut de l’empresa li atorga un valor afegit a la mateixa, un valor que engrandeix la seva reputació per disposar de mecanismes que tracten de prevenir la comissió de delictes el que fa que aquella sigui vista com una companyia ètica, íntegra i neta.

Quan una entitat implanta un programa compliance idoni, eficaç i executable, aconsegueix un gran impacte en la modificació de la responsabilitat de la societat en cas de la comissió d’un delicte per una banda, a més del benefici que suposa per a la pròpia organització el posseir un mapa més precís de riscos, responsables, protocols i controls.

Aquí us deixem la primera sentència en aquest sentit: Sentència del Tribunal Suprem per a Persones Jurídiques

Si vols consultar tots els dubtes resolts visita la nostra Llista de Reproducció de Youtube.

Contacta amb nosaltres i t’informarem!