Llei de Serveis de la Societat d’Informació d’Espanya (LSSICE) i Cookies

Què són les cookies?

Les cookies són utilitzades pels llocs webs per recopilar informació dels usuaris que naveguen per la web, preferències o hàbits per tal de dur a terme determinades accions de màrqueting o per personalitzar l’experiència d’aquests usuaris.

Compleix el web de la teva empresa amb la normativa de cookies?

Després dels últims canvis introduïts en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) tots els llocs webs que facin ús de galetes hauran d’incloure en el seu Home un procediments destinat a l’obtenció del consentiment dels usuaris previ a l’ús d’aquest web.

Qui ha de complir amb la llei de cookies?

La llei de cookies s’aplica a aquells prestadors de serveis de la societat de la informació, ja sigui a nivell empresarial o particular, que realitzen algun tipus d’activitat econòmica a través d’Internet i que es trobin establertes en territori espanyol.

S’inclouen, entre altres, les següents activitats:

 1. Comerç electrònic.
 2. Contractació en línia.
 3. Informació i publicitat.
 4. Serveis d’intermediació.

Què cal fer per complir amb la nova normativa de cookies?

El requisit fonamental per complir amb la normativa de cookies consisteix a demanar el consentiment de l’usuari de forma prèvia i informada, abans de la instal·lació de les cookies al seu navegador.

És necessari comptar amb un procediment visible a través d’un pop-up, una landing page, un desplegable visible a l’encapçalament o al footer del web, i a més:

 • Caldrà informar de manera visible, accessible i sense necessitat de fer Scroll de l’ús i de la política de cookies del web.
 • Abans d’instal·lar qualsevol arxiu per a demanar informació, hauràs de demanar el consentiment previ i informat de l’usuari que visita la teva pàgina web.
 • Haurem d’explicar que és una galeta, quin tipus de galeta estem utilitzant en el nostre web, així com de la finalitat del mateix.
 • Suministres als teus usuaris la informació necessària, així com les instruccions, sobre com desinstal·lar les galetes dels diferents navegadors que existeixen, o almenys, dels més usuals.

La petició de consentiment no haurà de tornar a aparèixer en altres llocs de la pàgina un cop s’hagin acceptat i instal·lat, i pot incórrer en un procediment sancionador amb multes que oscil·len entre els 30.000 € i els 150.000 €.

Podem resumir el procés en tres accions:

 • Informació: s’ha d’informar de manera clara a l’usuari sobre les cookies que es van a instal·lar al seu ordinador.
 • Consentiment: un cop rebuda la informació, s’ha de donar l’oportunitat a l’usuari de sortir del web sense haver instal·lat cookies.
 • Instal·lació: un cop l’usuari hagi donat el seu consentiment, es podran instal·lar les cookies que s’allotgen al nostre web.

Per què he adaptar el meu web a la LSSICE?

Tota pàgina web s’ha d’adaptar al que estableix la normativa espanyola i en concret, a les següents lleis:

 • L.S.S.I .: Llei de Serveis de Societats de la Informació.
 • L.O.P.D .: Llei de Protecció de Dades. 15/1999 del 13 de desembre i el seu Reglament de desenvolupament.
 • Llei de Cookies: Vinculada a la L.S.S.I. però d’aplicació per la normativa europea: Directiva 2009/136/CE.

Què més podem oferir-te?

 • Evitar sancions que poden arribar fins als 600.000 euros.
 • Millorar la imatge professional de la seva empresa de cara als clients i potencials clients; gràcies a l’adaptació el nostre web transmetrà més confiança i serietat, qualitats que reflecteixen les característiques dels serveis que hi oferim.
 • Respectar els drets fonamentals dels usuaris, com el dret a la intimitat, dotant al nostre web amb una autèntica protecció de les dades privades dels nostres usuaris.

Contacta amb nosaltres i t’informarem!