Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme

Quins serveis oferim?

  1. El nostre departament especialitzat en Blanqueig de Capitals avaluarà i definirà els principals riscos que puguin afectar l’activitat, i realitzarà un estudi i anàlisi de protocols ja establerts, per així poder-los identificar, i proporcionar en tot cas les mesures preventives adequades per poder implementar un eficient programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
  2. Es donarà suport al responsable de l’entitat per a la preparació i presentació dels formularis oficials de notificació al SEPBLAC: inscripció de l’entitat obligada, comunicació del responsable i elaboració dels documents interns i actes de nomenament.
  3. Elaboració del manual de procediment intern, on es consideren tots els requisits establerts per la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
  4. Es realitzarà un programa de formació anual d’empleats, ja que un dels aspectes i requisits fonamentals per a l’adequat compliment de la llei és la formació de tots els empleats de l’entitat. (Aquest aspecte ve determinat per l’article 29).
  5. Es durà a terme un seguiment i una actualització continuada en tot moment, per així poder assegurar l’adequat compliment i enteniment dels procediments dissenyats per al compliment de la llei.

Text d’Adaptació de la Llei

La legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals suposa que una sèrie de professionals i empreses que desenvolupen determinades activitats comercials o professionals (inclou aquells sectors més afectats per la canalització i/o coneixement de fons procedents d’activitats delictives), es converteixin en subjectes obligats, és a dir, que tinguin unes obligacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
Per la nostra experiència, queda demostrat que el sector coneix l’existència de la normativa, però són molt pocs els que dominen l’abast de les obligacions o la forma d’implantar i gestionar un eficaç sistema de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
A Rapinformes estem per ajudar a complir aquestes obligacions, i ho fem no només amb l’objectiu d’evitar sancions sinó de convertir l’obligació en un valor afegit per a la seva organització.

¿Per a què?

L’objectiu és optimitzar els procediments i complir les obligacions, evitant així el risc d’importants sancions. Que el compliment del que disposa la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme no sigui una càrrega sinó una part del camí cap a l’excel·lència.

El servei d’assessoria de Rapinformes li permet resoldre totes les qüestions, dubtes o problemes que li puguin sorgir en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals evitant dedicar més temps del necessari a resoldre aquestes qüestions i poder així dedicar-lo a les seves activitats.

Contacta amb nosaltres i t’informarem!