SERVEI PRL

Què és la prevenció de riscos laborals?

La normativa de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) estableix que l’empresari té el deure de protegir els treballadors davant els riscos produïts en l’entorn de treball; així com dur a terme la prevenció, mitjançant l’adopció de les mesures que siguin necessàries.

Quins serveis oferim?

Els serveis de prevenció hauran d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa l’assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc existents en ella i, concretament, pel que fa a:

• Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.

• Formació dels treballadors.

• Prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.

• Vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

El nostre principal objectiu és…

Integrarem la Prevenció de Riscos Laborals en la teva empresa i disminuirem així els índexs de sinistralitat millorant, al mateix temps, la salut i la seguretat dels teus treballadors.

Comptem amb personal altament qualificat amb una dilatada experiència en aquest sector la qual els permet oferir un servei completament personalitzat, ràpid i permanent. Això és el que ens diferencia d’altres Serveis de PRL.

Contacta amb nosaltres i t’informarem!