Subvencions i Bonificacions

Tots els nostres cursos poden bonificar-se amb subvencions si la teva empresa compleix amb els requisits!

Les empreses i entitats jurídiques, amb empleats donats d’alta a la Seguretat Social, posseeixen una subvenció important, la qual, es pot utilitzar en el cost dels cursos de formació per als mateixos.

RAPINFORMES ON LINE, SL, és una empresa que entre les seves activitats diverses, es troba donada d’alta en el seu objecte social com a empresa gestora de cursos de formació com a empresa organitzadora dels mateixos, és a dir, impartint-los i gestionant al mateix temps les bonificacions que posseeixen les empreses beneficiàries de les subvencions per cursos de formació per a empleats.

Per poder ser una entitat externa a la qual les empreses encomanin la formació dels seus treballadors, ha d’ estar acreditada com a entitat de formació i/o adscrita en el corresponent registre habilitat per l’Administració pública competent i regulat per l’Ordre ESS/723/2016 del 9 de maig per la qual es desenvolupa el model de declaració responsable.

Per tant, les comunicacions d’inici d’accions formatives comunicades entre el 24 de març de 2015 i fins el 15 de juny de 2016 (un mes després de l’entrada en vigor de l’esmentada Ordre) es consideraran vàlidament realitzades sempre que durant aquest període l’ entitat de formació hagués presentat una declaració responsable davant l’Administració competent, amb independència de la seva data, i adeqüi la mateixa a través de l’aplicació telemàtica habilitada a aquest efecte.

Rapinformes On Line, té donada d’alta al seu objecte social “Empresa gestora de cursos formació”, sent organitzadora dels cursos de formació davant la Fundació Estatal i degudament inscrita al Registre Estatal d’Entitats de Formació amb el codi 2545.

Així mateix complim amb l’opció de tenir una aula de formació habilitada per als mateixos, tal com exigeix ​​la legislació actual, disponible per a les seves formacions.


Contactar!

Alguna Pregunta?
Si vols saber més o tens algun dubte sobre la
LOPD i la Formació Subvencionada a empreses, no dubtis a fer un comentari o a posar-te en contacte amb nosaltres.